sztuczna inteligencja

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”. Wszyscy chętni mogą zgłosić swoje uwagi.

26 lutego 2019 roku Minister Cyfryzacji, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Inwestycji i Rozwoju podpisali memorandum w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Jego efektem było opracowanie przez międzyresortowy zespół złożony ze specjalistów Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dokumentu „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”, który nakreśla najważniejsze cele rozwoju polskiego przemysłu technologicznego. Dokument został upubliczniony i udostępniony do otwartych konsultacji. Każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi przez formularz na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Reklama

Jak istotny jest to projekt niech świadczy coraz szersze zastosowanie technologii opartych na sztucznej inteligencji na całym świecie. Analitycy przewidują, że w najbliższych latach rozwój gospodarczy państw będzie jeszcze silniej uzależniony od technologii, którymi dysponują, niż ma to miejsce obecnie. Wypracowanie przewagi technologicznej w tym zakresie już teraz, może się przełożyć bezpośrednio na znaczne wzmocnienie gospodarki w przyszłych latach.

Obecnie umiejętność pracy z gigantycznymi zbiorami danych staje się jedną z umiejętności kluczowych. Zabiegają o nią zarówno poszczególne państwa, jak i największe przedsiębiorstwa na świecie. Dynamiczna agregacja i analiza danych może przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania budżetem czy wydajniejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, co wydaje się być gwarancją pewnego zysku. Jej nabycie jest jednak silnie uzależnione od zastosowania nowych technologii, w tym przede wszystkim sztucznej inteligencji, która, właściwie zaprogramowana, pomoże w wyciąganiu właściwych wniosków z analizowanych informacji.

W konsultacjach może wziąć udział każdy, jednak szczególnie istotny jest głos polskich przedsiębiorców z sektora IT, ponieważ to im przyjdzie pracować przy realizacji planowanej na szczeblu rządowym strategii. Im więcej podmiotów zaangażuje się w realizację projektu, tym lepiej uda się dopasować powstające regulacje do rzeczywistego zapotrzebowania. Dokument, nad którym obecnie rząd pracuje, musi stanowić solidną bazę do rozwoju. Jeśli znajdą się w nim niewłaściwe zapisy, rozwój sztucznej inteligencji w Polsce może zostać znacząco utrudniony.

Wszystkich, których wiedza i doświadczenie może być cennym wkładem w rozwój projektu zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji