smartfon Vivo V21 5G smartphone
Vivo V21 5G (źródło: Vivo)

Regulamin konkursu vivo V21 5G – Tabletowo.pl

Regulamin konkursu Tabletowo.pl (dalej zwany “Konkursem”)

1. Niniejszy regulamin konkursu określa zasady jego organizacji.

2. Organizatorem konkursu jest United PR Grabowski Zaborowska Spółka jawna, mieszcząca się przy ul. Pastewna 27A, 02-954 Warszawa, posługująca się numerem NIP 951-23-35-659 (dalej zwany „Organizatorem”)

3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu portalu Tabletowo.pl na TikToku, należącego do Adminka Katarzyna Pura, z siedzibą przy ul. Pieskowa Skała 13/12, 02-699 Warszawa, posługującą się numerem NIP 959 184 73 93.

4. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem konkursu w imieniu Organizatora, w szczególności takie jak ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu, rozpatrywanie reklamacji, przekazanie nagrody konkursowej, podejmuje redakcja.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 847, z późn. zm.).

6. Każdy komentarz konkursowy lub wypowiedź pod wątkiem konkursowym są równoważne z akceptacją Regulaminu.

7. Konkurs jest otwarty dla wszystkich obywateli Polski (w przypadku, gdy uczestnik ma mniej niż 18 lat, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego), wyłączając redaktorów Tabletowo.pl oraz ich rodziny. Organizator rezerwuje sobie prawo do weryfikacji osób biorących udział w konkursie.

8. Konkurs trwa od 08.11.2021 do 14.11.2021 i jest jednoetapowy.

9. Nagrodą w konkursie jest vivo V21 5G (1 sztuka) o wartości 1799 złotych.

10. Niekompletne lub obraźliwe zgłoszenia nie będą akceptowane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą niekompletne, opublikowane po czasie lub niewyświetlone w wątku konkursowym. Użytkownik może opublikować tylko jedno zgłoszenie.

11. Niedozwolone są także nieuczciwe oraz niesportowe praktyki.

12. Uczestnicy mają czas na odpowiedź najpóźniej do godziny 23:59, 14.11.2021.

13. Zwycięzca zostanie ogłoszony najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych następujących po dacie zakończenia konkursu.

14. Wygrywa jedna osoba spośród tych, które wykonają zadanie konkursowe:

Przekonaj nas swoim komentarzem, że to właśnie do Ciebie ma powędrować vivo V21 5G – możesz używać zarówno słów, jak i emotikon – wykaż się kreatywnością!

15. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu do Tiktoka konkursowego.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości uczestnika, w przypadku, gdy wystąpią podejrzenia, iż uczestnik łamie regulamin.

17. Konkurs odbywa się w ramach obowiązującego polskiego prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu, jeśli użytkownicy nie przestrzegają reguł lub łamią zasady Regulaminu.

18. Niniejszy Regulamin Konkursu podlega pod każdym względem pod ustawodawstwo i prawo Polski. Użytkownicy podlegają i poddają się wyłącznej jurysdykcji polskich sądów w odniesieniu do jakichkolwiek umownych lub pozaumownych roszczeń i sporów dotyczących Konkursu.

19. Administratorem Twoich danych osobowych jest United PR Grabowski Zaborowska Spółka jawna, mieszcząca się przy ul. Pastewna 27A, 02-954 Warszawa, posługująca się numerem NIP 951-23-35-659. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez uczestnika zgoda. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Udział w konkursie jest zarazem zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

20. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Można tego dokonać za pomocą wiadomości e-mail: [email protected]

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.