smartfon smartphone girl dziewczyna
fot. JÉSHOOTS / Pexels

Polacy mają coraz większy problem z regulowaniem rachunków za telefon na czas

Nie każdy reguluje swoje zobowiązania na czas, jednak w ostatnim czasie rachunek za telefon opłaca z opóźnieniem coraz więcej osób. Jednym z głównych powodów jest gorsza sytuacja ekonomiczna klientów, spowodowana przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19.

Polacy mają coraz większe zaległości – wartość niespłaconych rachunków ogromnie wzrosła

Jak podaje Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w ciągu drugiego kwartału 2020 roku wartość nieopłaconych rachunków zwiększyła się o 138,5 mln zł do 1,31 mld zł, a liczba dłużników o prawie 33 tysięcy do niemal 367 tysięcy. Średnia wartość zaległego rachunku zbliża się już do 3,6 tys. złotych na osobę.

BIG InfoMonitor zlecił firmie Research&grow badanie, które miało na celu sprawdzić, z jaką sumiennością w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 klienci regulują rachunek za telefon. Niestety, sytuacja nie wygląda korzystnie dla operatorów.

Polacy coraz częściej płacą rachunek za telefon z opóźnieniem

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jeśli pojawią się problemy natury ekonomicznej, to właśnie najczęściej rachunek za telefon i internet uznawany jest za ten, który można zapłacić nieco później, nawet po terminie.

Ponad jedna czwarta (dokładnie 27%) badanych zadeklarowała gotowość zapłacenia jakiegoś rachunku w późniejszym terminie. Z kolei 16% ankietowanych otwarcie przyznało, że przełożyło na później opłaty za telefon i internet, aby ocalić płynność domowego budżetu. Na drugim miejscu znalazły się rachunki za media (15%), na trzecim czynsz (12%), na czwartym zakupy ratalne (11%), a na piątym ubezpieczenia (8%).

rachunek za telefon opóźnienie płatności BIG InfoMonitor
Źródło: Badanie Research&grow dla BIG InfoMonitor

Najczęściej rachunek za telefon opłacają z opóźnieniem osoby w wieku od 18 do 29 lat i od 30 do 39 lat. W tych przedziałach wiekowych niemal co czwarty pytany odpowiedział, że nie regulował należności na czas w związku z obawami o utratę płynności finansowej.

Po drugiej stronie są osoby po 65. roku życia – jedynie 7% z nich przyznało się, że zapłaciło z opóźnieniem rachunek za telefon. To dość ciekawe, bowiem jednocześnie już 8% seniorów przyznało, że jest gotowych do przełożenia płatności czynszu i mediów. Widać więc, że w tej grupie wiekowej dostęp do telefonu jest szalenie ważny.

Jak informuje BIG InfoMonitor, na koniec drugiego kwartału 2020 roku w jego Rejestrze Dłużników znajdowało się w sumie 366752 dłużników telekomunikacyjnych, a ich łączna zaległość przekroczyła 1,31 mld złotych. W ciągu 12 miesięcy przybyło 108408 osób niepłacących rachunków za telefon, a kwota zaległości zwiększyła się o prawie 309 mln złotych. Średni dług na osobę to aktualnie 3583 zł.

Liczba dłużników telekomunikacyjnych oraz ich łączna i średnia zaległość z podziałem na województwa (źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor)