fot. Pixabay

W Polsce wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

Ma to jednak głównie charakter prewencyjny

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP. Zarządzenie obowiązuje od godziny 00:00 dnia 28 sierpnia do godziny 23:59 3 września 2019 roku.

Sytuacją, która stanowi uzasadniony powód do ogłoszenia stanu ALFA, jest możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub wystąpienie takiego zdarzenia. Stan ALFA-CRP wprowadzany jest w razie zagrożenia terrorystycznego dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to najniższy ze stopni alarmowych, niewskazujący bezpośrednio na rodzaj i zakres zdarzenia terrorystycznego, które może wystąpić. Okolicznościami uzasadniającymi jego wprowadzenie są obchody osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Reklama

W związku ze stanem alarmowym ALFA podejmowane są następujące przedsięwzięcia:

  • wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się miejscem zagrożenia o charakterze terrorystycznym;
  • dostępność w trybie natychmiastowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
  • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
  • sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
  • akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

Co ciekawe, stopień alarmowy ALFA-CRP został wprowadzony na polskim terytorium po raz pierwszy. Do tej pory zdarzały się wyłącznie sytuacje, w których wprowadzano stopień wyższy: BRAVO-CRP. Miało to miejsce podczas tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Dodatkowo stopień ten wprowadzony został na terenie Warszawy podczas konferencji poświęconej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Jako że ALFA-CRP nie wskazuje na konkretne zagrożenie terrorystyczne, miejsce jego wystąpienia czy rozmiar skutków, dla zdecydowanej większości użytkowników internetu czy telefonów nie będzie odczuwalny. Dodatkowe środki bezpieczeństwa dotkną tutaj przede wszystkim operatorów, których infrastruktura uznawana jest jako krytyczna z perspektywy bezpieczeństwa kraju. Ci muszą przygotować się na możliwość wzmożonych kontroli i realizację obowiązków nakreślonych w ustawie.

Więcej informacji o wprowadzonym zarządzeniu znaleźć można pod tym adresem.

Źródło: antyterroryzm.gov.pl