Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy otwiera swój serwis o Sztucznej Inteligencji

Serwisów internetowych publikujących tematy okołotechnologiczne jest w Polsce dostatek. Sami na łamach Tabletowo nie ograniczamy się tylko do informacji o tabletach, i to od długiego czasu. Choć nadal głównie zajmujemy się technologiami mobilnymi, równie mocno zainteresowani jesteśmy rzeczami związanymi z innymi urządzeniami, komputerami, grami, inteligentnymi rozwiązaniami w motoryzacji czy postępem naukowym. Jedną z dziedzin, którą poruszamy jest też szeroko pojęta Sztuczna Inteligencja, która jest tematem przewodnim nowego portalu OPI PIB.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) nadzorowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Tworzy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego oraz prowadzi badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii.

Reklama

Żeby upowszechniać dane dotyczące tego, co takiego ciekawego dzieje się w temacie rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce, OPI PIB uruchomił portal sztucznainteligencja.org.plbędący pierwszym polskim serwisem internetowym poświęconym w całości tym zagadnieniom, w tym automatyzacji i robotyce. Nowości technologiczne związane ze sztuczną inteligencją, materiały na temat badań naukowych w obszarze SI prowadzonych w Polsce i zagranicą oraz strategii rozwoju SI to tylko kilka tematów, które się tam pojawią.

Serwis działa od wczoraj, i od razu zadbano, żeby nie ruszał pusty – nas stronie dostępnych jest już sporo artykułów, newsów, kilka głębszych analiz i statystyk. Wkrótce pojawią się tam także wywiady z naukowcami i osobami zaangażowanymi w rozwój SI w Polsce.

Dr Olaf Gajl, dyrektor OPI PIB mówi:

„Zakorzenienie OPI PIB w środowisku naukowym poprzez tworzone w instytucie od lat duże i unikalne bazy danych i systemy gromadzące wiedzę o nauce i naukowcach w Polsce pozwala nam łatwo docierać do ekspertów reprezentujących dziedziny związane z SI. Nasze dotychczasowe doświadczenie wskazuje również, że jesteśmy w stanie współpracować z najważniejszymi naukowcami w obszarze sztucznej inteligencji.”

Z danych OPI PIB wynika, że w ostatnich latach wzrasta liczba osób studiujących na kierunkach o potencjale SI. Co roku na rynek pracy wychodzi około 7 500 absolwentów kierunków studiów związanych z SI. W roku 2018 153 prace dyplomowe (81 licencjackich i 72 magisterskie) dotyczyły SI w kontekście praktycznych zastosowań. Z uwagi na rosnący potencjał tej technologii, Państwowy Instytut Badawczy czuje się w obowiązku dostarczać rzetelnych informacji dotyczących Sztucznej Inteligencji i jej rozwoju w Polsce.

Z chęcią dodam ten serwis do moich zakładek w przeglądarce, by mieć wgląd w to, co dzieje się w temacie SI na naszym rodzimym podwórku. A portalowi sztucznainteligencja.org.pl życzymy wielu czytelników i ciekawych tematów do opisania!

MiniSI #6: Gdzie znajduje zastosowanie sztuczna inteligencja?

źródło: informacja prasowa