Odręczne pismo w Gmail i Google Docs

Mimo iż większość z nas zdążyła już tak bardzo przyzwyczaić się do klawiatury, że jest ona dla nas najbardziej oczywistym narzędziem służącym do wprowadzania tekstu, to jednak zdarzają się sytuacje w których możliwość szybkiego „naskrobania” notatki okazuje się wręcz zbawienna.  Z takiego właśnie założenia wyszli deweloperzy z firmy Google, dodając funkcję wprowadzania tekstu w postaci odręcznego pisma do usług Gmail i Google Docs.

Aby aktywować funkcję odręcznego wprowadzania tekstu należy wejść w ustawienia poczty Gmail, a następnie w kategorii „Język” wybrać opcję „Edytuj Narzędzia” i dodać interesujący nas język z ikonką pisma odręcznego. Po wykonaniu tych prostych czynności będziemy mogli skorzystać z pisma odręcznego jako alternatywy dla klawiatury ekranowej. Należy jednak pamiętać, że to czy takie rozwiązanie okaże się dla nas wygodne, zależy w dużej mierze nie tylko od naszych osobistych preferencji, ale też od parametrów posiadanego przez nas urządzenia.

Więcej informacji na temat nowej funkcji znajdziecie na oficjalnym blogu Gmail.