Nie chowajcie swoich świadectw! Media Expert rusza z promocją, w której za piątki i szóstki dostaniecie rabat na elektronikę

W dniach 22-24 czerwca, będzie można skorzystać z promocji w stacjonarnych sklepach Media Expert, która uprawnia do uzyskania rabatu na zakupy w wysokości zależnej od ocen wystawionych na tegorocznym  świadectwie szkolnym. Za każdą „piątkę” będzie przysługiwać nam 5 zł rabatu, a za „szóstkę” – 6 zł.

Promocja pod hasłem „Płacimy za oceny” polega na przyznawaniu rabatu przy jednorazowych zakupach o wartości co najmniej 200 zł, jeśli kupujący przy ich dokonywaniu przedstawi świadectwo szkolne (własne albo innej osoby, np. dziecka) z 2018 roku.

Jak wspomniałem na wstępie, rabat naliczany jest na podstawie liczby „piątek” i „szóstek” na dokumencie. Wlicza się w to również ocena z zachowania. Przykładowa sytuacja: Uczestnik dokonał zakupu za kwotę 250 zł i przedstawił świadectwo z pięcioma „piątkami” (ocenami bardzo dobrymi) i oceną bardzo dobrą z zachowania. Otrzyma rabat w łącznej kwocie 30 zł (5*5 zł + 5 zł) i cena za zakup wyniesie 220 zł.

Oczywiście jest kilka innych warunków, jakie trzeba spełnić, by wziąć udział w promocji. Wśród nich dwa najważniejsze to:

  • wartość zakupów musi przekroczyć 200 złotych,
  • zakupy muszą być dokonane w sklepie stacjonarnym, gdyż rabat naliczany jest przy kasie.

W promocji można wziąć udział również za pośrednictwem sklepu internetowego www.mediaexpert.pl, ale wyłącznie w ten sposób, że w okresie od 22 do 24 czerwca 2018 r. należy dokonać zamówienia towaru z opcją późniejszego, osobistego odbioru i płatności w jednym z ponad 440 elektromarketów sieci Media Expert. Trzeba się jednak spieszyć: jeśli nie uczynimy tego do 1 lipca, rabat nie zostanie naliczony. Oczywiście zabieramy ze sobą świadectwo szkolne do wglądu przy kasie.

Honorowane będą również cenzurki dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, jednak wtedy rabat wynosi niezmienne 20 zł za ocenę opisową. W tym wypadku za inne oceny nie można otrzymać rabatu.

 

W regulaminie promocji czytamy także:

Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (np. niepełnoletnie) mogą brać udział w Promocji i przedstawić swoje własne Świadectwo, ale musi się to odbywać za pośrednictwem ich przedstawiciela ustawowego (jeśli Uczestnik ma mniej niż 13 lat) albo za zgodą ich przedstawiciela ustawowego (jeśli Uczestnik skończył 13 lat). Przedstawiciel ustawowy to rodzic lub opiekun prawny.

Jeśli więc jesteś niepełnoletni/niepełnoletnia, najlepiej zaciągnij do sklepu swoich rodziców. Tylko pamiętaj, by zrobić to za ich zgodą ;)

Żeby uniknąć nadużyć, jedno świadectwo może być wykorzystane tylko raz. Również przy dokonywaniu jednego zakupu, można wykorzystać tylko jeden dokument (więc przy odpowiedniej liczbie dobrze uczących się dzieci nie obniżymy ceny zakupu rabatem do zera).

Rodzice, zamierzacie wybrać się w ten weekend do sklepu ze swoimi prymusami?

Więcej informacji znajdziecie w regulaminie promocji i na poświęconej jej stronie.