Tam, gdzie kończy się CyanogenMod, zaczyna się Lineage OS – a zaczyna się od logo

Wraz z rozpadem Cyanogen Inc., CyanogenMod, najpopularniejszy ROM dla Androida, również przestaje być rozwijany – przynajmniej w formie, jaką znaliśmy do tej pory. Jednak zaletą otwartego systemu jest to, że praktycznie każdy może podjąć się jego modyfikacjom i dystrybuować jego własne wersje. Tym będzie zajmować się ekipa Lineage OS – zatem miłośnicy modowanego oprogramowania nie muszą czuć się opuszczeni.

To świeża sprawa – Lineage OS ma zaledwie kilka tygodni i tak naprawdę dopiero formuje swoje szeregi oraz definiuje cele. Idea systemu jest jednak dość prosta: skorzystać z dziedzictwa CyanogenMod tak, by dalej dostarczać użytkownikom Androida funkcjonalny, przemyślany system, wolny od ograniczeń narzucanych przez Google.

Kilka godzin temu, na oficjalnej stronie internetowej projektu, pojawiło się logo LineageOS. Trzy połączone okręgi wydają się nawiązywać do Androida, i tego, że system będzie korzystał z doświadczeń poprzedników, bazował na aktualnych dystrybucjach systemu od Google, i śmiało wyznaczał nowe szlaki na przyszłość (albo jakoś tak ;)

Jako, że to dopiero zalążek firmy, to dopiero w nadchodzących miesiącach otrzymamy o niej więcej informacji, i być może, zobaczymy pierwszą wersję systemu przygotowaną przez moderów zrzeszonych pod banderą LienageOS.

 

źródło: @iketan86, Github dzięki AndroidPolice