Samsung Brand Store w Trójmieście (fot. Samsung)

Jak bezpiecznie i mądrze kupować smartfony?

Zakup nowego smartfonu często wiąże się z przeznaczeniem na ten cel sporej ilości ciężko zarobionej gotówki. Internet roi się od okazyjnych ofert, które umożliwiają zakup wybranego urządzenie znacznie taniej, niż wskazywałaby na to cena rynkowa. Trzeba więc zachować czujność i uważnie przeanalizować zasady, zgodnie z którymi ma dojść do transakcji. W poniższym materiale postaramy się powiedzieć, na co zwrócić uwagę i czego się wystrzegać, by zagwarantować sobie spokojne użytkowanie nowego telefonu przez długi czas.

Niemal każdy z nas doskonale zna sytuację, w której przychodzi do wyboru nowego smartfonu. W Polsce statystycznie zmieniamy je co 2-3 lata. Dokonanie zakupu poprzedzone jest, z reguły, długimi godzinami analizy artykułów i materiałów wideo, żeby wybrać to urządzenie, które w największym stopniu odpowiadało będzie indywidualnym potrzebom nabywcy. Gdy w końcu uda się podjąć decyzję, który smartfon chcemy kupić, rozpoczyna się szukanie możliwe najbardziej korzystnego sposobu jego nabycia. W tym celu często wykorzystujemy porównywarki internetowe, w których cena tego samego egzemplarza może wahać się nawet o kilkadziesiąt procent. Czy zawsze oferta najtańsza jest tą najlepszą? Niekoniecznie. W praktyce okazać się może, że otrzymane urządzenie nigdy nie będzie naszą własnością. Może się również zdarzyć sytuacja, w której ewentualne koszty naprawy będziemy musieli ponieść sami, ponieważ telefon nie będzie objęty gwarancją. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma wskazówkami, na co zwrócić uwagę kupując elektronikę w wyjątkowo okazyjnej cenie, by w praktyce nie okazało się, że co tanie – to drogie.

1. Sprawdź, czy transakcja, której dokonujesz to na pewno sprzedaż

Niektóre sklepy internetowe wprowadziły niepokojące praktyki, polegające na tym, że przeprowadzana transakcja do złudzenia przypomina sprzedaż, jednak w rzeczywistości dochodzi do zawarcia umowy najmu. Należy zatem, przed finalizacją transakcji, dokładnie sprawdzić regulamin sklepu, w którym chcemy nabyć sprzęt. Przykłady z ostatnich lat pokazują, że pozorna sprzedaż okazywała się w rzeczywistości…umową najmu. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji nie dysponujemy pełnią praw do nabywanego sprzętu. Taka umowa może zostać w każdej chwili rozwiązana, co będzie się wiązało z koniecznością zwrotu sprzętu, nie można również swobodnie dysponować sprzętem, w tym sprzedać go komuś innemu.

Opisanego wyżej ryzyka można uniknąć, należy jednak pamiętać o weryfikacji kilku istotnych postanowień regulaminu:

 • Przed finalizacją transakcji i wpłatą jakiejkolwiek sumy pieniędzy należy zweryfikować regulamin sklepu. Jeśli jest on udostępniony w języku polskim pomocne może okazać się wyszukiwanie po słowach-kluczach, takich jak: najem, wynajem.
 • Jeżeli regulamin sklepu wygląda podejrzanie, na przykład wygląda na przetłumaczony z użyciem translatora, lepiej zastanowić się, czy na pewno chcemy kontynuować zakupy.
 • W przypadku innych wątpliwości, przed dokonaniem transakcji, należy poprosić o  wyjaśnienie danego postanowienia regulaminu przez sprzedawcę na piśmie lub w formie e-maila.

2. Zweryfikuj, czy dowód zakupu został prawidłowo wystawiony

Należy zwrócić uwagę, czy dany dokument można, w jakikolwiek sposób, powiązać z rzeczywiście nabywanym sprzętem. Coraz częściej, zwłaszcza duże sklepy z elektroniką, na dokumentach umieszczają numer seryjny lub numer IMEI urządzenia Określenie sprzęt RTV, produkt elektroniczny mogą okazać się zbyt ogólne i niewystarczające.

Należy również pamiętać, że do skorzystania z gwarancji częstokroć wymagane jest okazanie tzw. pierwotnego dokumentu sprzedaży, czyli paragonu fiskalnego lub pełnej faktury VAT.

Samsung Galaxy S10e

O tym należy pamiętać:

 • W momencie otrzymania towaru należy zweryfikować, czy został do niego dołączony prawidłowy dowód sprzedaży (paragon, faktura VAT) zawierający dane pozwalające powiązać nabywany sprzęt z tym dokumentem.
 • Jeżeli podczas dokonywania zakupu sprzedawca nie oferuje wyboru między wystawieniem paragonu a faktury VAT dobrze jest zapytać o przyczynę takiej sytuacji.
 • W przypadku, gdyby sprzedawca nie wydał dowodu sprzedaży, należy od razu zażądać jego udostępnienia.

3. Upewnij się, że smartfon jest objęty gwarancją

W sprawach dotyczących gwarancji należy każdorazowo pamiętać, że jest ona udzielana przez producenta dobrowolnie. To znaczy, że na producencie sprzętu nie spoczywa żaden prawny obowiązek jej udzielenia, a zakres i długość jej obowiązywania również określa producent. Sytuacja dotyczy w szczególności nabywania towarów z ekspozycji, w przypadku których termin gwarancji mógł rozpocząć bieg w momencie aktywacji urządzenia, o ile sprzedawca wystawił sprzęt przeznaczony do sprzedaży. Należy pamiętać, że bardzo często towary ekspozycyjne nie są przeznaczone do sprzedaży, co oznacza, że konkretny egzemplarz nie jest objęty gwarancją w ogóle.

Samsung Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+

Jak postępować w sytuacjach wątpliwych?

 • Jeżeli sprzedawca informuje, że dane urządzenie jest objęte gwarancją należy upewnić się co do jej warunków – jaki jest jej okres obowiązywania (w tym – od kiedy zaczyna bieg okres gwarancji), zakres napraw gwarancyjnych, jakie akcesoria są dopuszczone do użytkowania z nabywanym sprzętem oraz jakie dokumenty należy przedstawić, by móc z niej skorzystać.
 • W przypadku zakupu towaru poekspozycyjnego lub już rozpakowanego, itp., należy być szczególnie dociekliwym.
 • Wszelkie wątpliwości odnośnie obowiązywania gwarancji na dany sprzęt rozwieje producent urządzenia, dlatego warto uzyskać od sprzedawcy numer seryjny/IMEI urządzenia.

4. Uważnie czytaj regulamin

Zgodnie z wymogami sprzedaży internetowej, każdy sklep powinien udostępniać na swojej stronie internetowej regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin sklepu internetowego, zawierający prawa i obowiązki stron transakcji. Brak jednego z tych dokumentów lub fakt jego przygotowania w niestaranny sposób (ewidentne użycie translatora, fragmenty nieprzetłumaczonego tekstu) powinny od razu wzbudzić naszą czujność. W przypadku braku wymienionych dokumentów lub wątpliwości co do ich wiarygodności, stanowczo radzimy zastanowić się nad dokonaniem zakupu w takim sklepie. Dokonując zakupu w sklepie internetowym, co do którego wiarygodności mamy wątpliwość powinno się:

 • Sprawdzić, czy na stronie internetowej sklepu dostępne są wymagane prawem regulaminy. W przypadku ich braku należy odstąpić od transakcji, a jeżeli wzbudzają wątpliwość, ich zapisy można zweryfikować z brzmieniem praw konsumenta, chociażby na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Warto, dla własnego bezpieczeństwa, zapoznać się z prawami przysługującymi konsumentom (dostępnymi np. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

5. Zweryfikuj dane sprzedawcy

W przypadku, gdy korzystamy z usług mniej znanego sklepu internetowego, co do którego wiarygodności mamy wątpliwości, z pomocą przychodzą strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie można sprawdzić, na podstawie chociażby numeru NIP czy REGON, czy dany podmiot figuruje w ewidencji oraz czy jest podmiotem aktywnym. Jeżeli na stronie sklepu internetowego dane sprzedawcy nie są dostępne, radzimy zapytać o nie sprzedawcę, a w przypadku braku możliwości ich uzyskania – rozważyć rezygnację z transakcji.

W ustaleniu, czy dana osoba posiada aktywną działalność gospodarczą pomocne będą następujące strony internetowe:

Materiał przygotowany we współpracy z firmą Samsung