e-doręczenia ułatwią komunikację między obywatelem a administracją w Polsce

Rada Ministrów, w dniu 24 września przyjęła projekt ustawy regulującej proces doręczeń elektronicznych. Udostępnienie elektronicznego obiegu pism urzędowych to prawdziwa rewolucja, która nie tylko usprawni kontakt między administracją publiczną a obywatelami, a także pozwoli ograniczyć wydatki z budżetu na doręczenia ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru czy do rąk własnych.

Kto choć raz prowadził korespondencję z jednym z urzędów wie, że nie jest to szczególnie wygodne. Obowiązująca forma doręczeń przy pomocy listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru jest uciążliwa dla wszystkich zainteresowanych stron. Taki obieg dokumentów znacząco wydłuża prowadzone postępowania administracyjne, co nie jest korzystne zwłaszcza dla osób, którym zależy na czasie i szybkim uzyskaniu właściwej decyzji. W dodatku, mimo stosowanych obostrzeń w zasadach doręczenia pism urzędowych, nie jest to korespondencja w pełni bezpieczna. Należy pamiętać, że nie każda przesyłka z urzędu opatrzona jest klauzulą „do rąk własnych”. W przypadku jej braku, kodeks postępowania administracyjnego pozwala uznać za doręczony list, który odebrał np. dorosły domownik czy, w przypadku osiedli z dozorem, stróż. Doręczenie elektroniczne raz na zawsze zażegna wszystkie opisane wyżej niedogodności.

fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Po pierwsze, przesyłka doręczona będzie natychmiastowo, jak tylko zostanie wprowadzona do systemu przez urzędnika. Po drugie, danymi do logowania do systemu dysponował będzie wyłącznie adresat (oczywiście o ile sam nie zdecyduje się ich komuś powierzyć), po trzecie – w razie nieobecności przesyłkę odebrać można w każdym miejscu i o każdej porze,  bez konieczności wizyty w placówce poczty, w której awizowano przesyłkę.

Usługa doręczenia elektronicznego zostanie wdrożona w 2021 roku, a jej operatorem będzie, co najmniej do 2025 roku, Poczta Polska. Żeby z niej korzystać użytkownik będzie musiał wyrobić sobie tzw. adres do doręczeń elektronicznych. Będzie to jedna z funkcjonalności portalu gov.pl.

fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji, będące autorem przyjętego przez rząd projektu, deklaruje, że zarówno elektroniczny adres do doręczeń jak i same doręczenia będą bezpłatne. Korzystanie z e-doręczeń nie będzie obligatoryjne. Osoby, które nie zdecydują się na skorzystanie z tej funkcjonalności będą otrzymywać korespondencję urzędową w dotychczasowy sposób, za pośrednictwem listonosza bądź gońca.

fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowe informacje o projekcie, wraz z harmonogramem wdrożenia, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, PAP