Firma byłej minister cyfryzacji, Anny Streżyńskiej, potrzebuje 700 tysięcy złotych. W tym celu sprzedaje akcje

MC2 Innovations, którego współtwórczynią jest była minister cyfryzacji, Anna Streżyńska, rozpoczyna sprzedaż akcji firmy za pośrednictwem platformy Beesfund. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nowego produktu oraz na jego reklamę. 

MC2 Innovations to część MC2 Solutions – spółki powołanej do życia przez Annę Streżyńską, a składającą się między innymi z byłych pracowników wielkich firm IT i współdziałających z byłą panią minister przy tworzeniu rozwiązań dotyczących cyfryzacji w Polsce.

Reklama

Firma potrzebuje pieniędzy na rozwój, stąd na platformie Beesfund od teraz do początku lutego 2019 roku potrwa oferta jej akcji. Do sprzedaży wystawiono 5263 udziały w cenie 133 zł za każdy papier wartościowy. W sumie planuje się zebranie w ten sposób 699979 zł.

(zdj. wirtulanemedia.pl)

Potencjalni akcjonariusze będą mogli spotkać się z Anną Streżyńską na 2-godzinnej rozmowie (przy nabyciu ponad 200 akcji) czy skorzystać ze szkoleń biznesowych.

Anna Streżyńska w rozmowie z przedstawicielami redakcji Wirtualnemedia.pl wspomniała, czym jest nowy produkt MC2 Innovations i jak zostanie spożytkowanych prawie 700 tysięcy złotych, które wprowadzą do firmy inwestorzy w zamian za akcje.

„W styczniu wychodzimy na rynek z produktem również opartym o blockchain, który zrewolucjonizuje stosunki pracownik – pracodawca. Produkt ten obecnie jest w kilku pilotażach. Pieniądze naszych inwestorów będą wydane na rozbudowę zespołu deweloperskiego oraz w mniejszej części na marketing produktu.”
– Anna Streżyńska, prezes MC2 Solutions

Chodzi więc o paltformę motywacyjno-lojalnościową służącą interesom pracodawców i pracowników, opartą na technologii blockchain, która leży w centrum zainteresowania MC2 Innovations. Firmy potrzebują narzędzia, które pozwoli motywować pracowników indywidualnie i najlepszych z nich wiązać z przedsiębiorstwem. Obecnie stosowane mechanizmy są zdaniem specjalistów Anny Streżyńskiej niewystarczające, mało wydajne i kosztowne.

Pomysł ten, ze względu na swoją specyfikę i grupę docelową, nie będzie raczej zbyt znany zwykłemu Kowalskiemu, ale większe firmy, dla których optymalizacja zatrudnienia i zarządzanie zasobami ludzkimi to chleb codzienny, mogą łaskawym okiem spojrzeć na propozycje MC2 Innovations.

 

źródło: wirtulanemedia.pl