Karta Lokalizacji Podróżnego już w wersji elektronicznej. Wypełnij, jeśli wracasz do Polski samolotem

Karta Lokalizacji Podróżnego jest dokumentem, który swojej cyfrowej formy doczekał się stosunkowo późno, biorąc pod uwagę obecne tempo wdrażania usług elektronicznych przez administrację rządową. Na szczęście, począwszy od 17 lipca, ten ważny dokument możemy wypełnić przez internet.

Czym jest Karta Lokalizacji Podróżnego?

Z dokumentem Karta Lokalizacji Podróżnego, w formie papierowej, mieli styczność pasażerowie samolotów lądujących w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

Jak czytamy na rządowej stronie poświęconej temu dokumentowi, jej zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa podróżujących i osób z ich najbliższego otoczenia. Gdyby okazało się, że na pokładzie samolotu lecącego do Polski znajdowała się osoba zakażona, dzięki wypełnionym kartom możliwe będzie odpowiednio szybkie dotarcie do współpasażerów przez organy sanitarne.

Karta Lokalizacji Podróżnego
fot. gov.pl

Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzonymi w celu zwalczania epidemii, obowiązek wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego dotyczy wszystkich osób odbywających podróż do Polski na pokładzie samolotu. Nie ma żadnego znaczenia, czy posiadamy polskie obywatelstwo, czy nie, a także to, w jakim celu udajemy się do Polski. W praktyce oznacza to, że wszyscy mieszkający w Polsce, którzy wybierają się na zagraniczne wakacje, przed powrotem do kraju muszą wypełnić kartę.

Formularz karty przygotowany został w dwóch językach: polskim i angielskim.

Karta Lokalizacji Podróżnego

Kiedy wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

Opublikowane wytyczne mówią, iż Kartę Lokalizacji Podróżnego należy wypełnić przed podróżą, w czasie podróży lub najpóźniej przed odprawą. Dla własnej wygody dobrze zrobić to wcześniej, by upewnić się, że potwierdzenie wypełnienia karty dotarło na naszą skrzynkę e-mail. Jego okazanie obsłudze lotniska, z którego lecimy do Polski, jest obowiązkowe. Nie ma jednak znaczenia, czy okażemy je w formie papierowej, czy wyświetlimy na ekranie smartfona, komputera albo tabletu.

Karta Lokalizacji Podróżnego
Karta Lokalizacji Podróżnego fot. gov.pl

Jakie dane należy podać?

Wypełniając Kartę Lokalizacji Podróżnego zostaniemy poproszeni o podanie następujących danych:

 • kraj rozpoczęcia podróży;
 • numer lotu;
 • data przylotu;
 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL albo numer dokumentu tożsamości;
 • dane kontaktowe (telefon, e-mail);
 • adresy wszystkich miejsc, w których będziemy przebywać przez pierwsze 14 dni po powrocie do Polski;
 • informacja o statusie ozdrowieńca, osoby zaszczepionej, negatywnym wyniku testu.

Administratorem zebranych danych jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Co istotne, jedna osoba może wypełnić kartę w imieniu innych, podróżujących wspólnie osób (np. rodzina wypełnia tylko jedną kartę, na której znajdą się dane wszystkich podróżujących członków).

Jak wypełnić kartę?

Wypełnienie Karty Lokalizacji Podróżnego nie należy do szczególnie trudnych czynności. By zrobić to poprawnie, wystarczy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp;
 2. Kliknij Wypełnij formularz;
 3. Podaj adres e-mail i potwierdź go (zgodnie z adnotacją na stronie gov.pl, adresy w domenie Yahoo nie są obsługiwane poprawnie, dlatego jeśli posługujesz się takim, wskaż alternatywny);
 4. Kliknij w link do formularza, który otrzymałeś na adres e-mail;
 5. Uzupełnij wszystkie, obowiązkowe pola;
 6. Zaakceptuj zgody i oświadczenia;
 7. Wyślij zgłoszenie;
 8. Sprawdź skrzynkę e-mail, czy otrzymałeś potwierdzenie wypełnienia karty.

Wszystkim czytelnikom przypominamy o obowiązku wypełnienia karty najpóźniej przed odprawą na lotnisku. Życzymy udanych wakacji oraz spokojnych i bezpiecznych podróży.